Pressmeddelande Publicerad 28 september 2015

Antalet nystartade företag minskade under årets andra kvartal

Under andra kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 6 procent jämfört med samma period förra året. Sett till de stora branschgrupperna startades flest företag inom Handel, service och motorfordon. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under andra kvartalet 2015 startades 16 620 företag i Sverige, jämfört med 17 698 företag andra kvartalet 2014 – en minskning med 6 procent. Under hela första halvåret 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent jämfört med föregående år.

– Fördelat efter branscher startades flest av de nya företagen, 14 procent, inom Handel, service och motorfordon. För branschgruppen är detta en minskning med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2014, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

11 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet och 9 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– Flest nya företag, drygt 5 700 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebär att 32 procent av de nya företagen startades där. Antalet nystartade företag i Stockholms län minskade med 5 procent jämfört med samma period förra året, säger Lars Sundell.

I Västra Götalands län startades 2 637 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 253 företag eller 14 procent av samtliga företag.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 761, eller 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Detta är en minskning med 11 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 9 procent.

Fördelat efter juridisk form var 39 procent av de nya företagen aktiebolag, 56 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet aktiebolag med 2 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag och enskilda näringsidkare minskade med 16 respektive 10 procent

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik