Pressmeddelande Publicerad 15 januari 2016

Antalet nystartade företag minskade under årets tredje kvartal

Under det tredje kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period förra året. Betydande ökningar förekom inom branschgrupperna Finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet samt Vård och omsorg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det tredje kvartalet 2015 startades 16 809 företag i Sverige, jämfört med 17 355 företag tredje kvartalet 2014 – en minskning med 3 procent. Under de tre första kvartalen minskade antalet nystartade företag totalt sett med 2 procent jämfört med föregående år.

Sett till de stora branschgrupperna startades 15 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

– Betydande ökningar förekom inom branschgrupperna Finans- försäkrings- och fastighetsverksamhet samt Vård och omsorg. Inom dessa branscher ökade antalet nya företag med 9 respektive 23 procent. Sett till de tre första kvartalen uppgick ökningarna till 13 respektive 14 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Den största minskningen inträffade inom branschgruppen Transport och magasinering där antalet nya företag minskade med 11 procent det tredje kvartalet.

Flest företag, 5 405 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 727 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 317 företag eller 14 procent av samtliga företag.

– Sett till årets tre första kvartal minskade antalet nya företag med 2 procent i Stockholms län samt med 1 respektive 3 procent i Västra Götalands län och Skåne län, säger Lars Sundell.

Under det tredje kvartalet ökade antalet nystartade företag med 17 procent i Gävleborgs län respektive Örebro län samt med 16 procent i Blekinge län. De största minskningarna inträffade i Kalmar län med 21 procent och Värmlands län med en minskning på 14 procent.   

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 957, eller 43 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 10 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik