Pressmeddelande Publicerad 02 mars 2016

Antalet nystartade företag ökade under 2014

Under 2014 startades 71 668 nya företag i Sverige, en ökning med 3,5 procent jämfört med 2013. Antalet nystartade företag ökade mest i Västmanlands län, i Norrbottens län och i Dalarnas län. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Jämfört med 2013 ökade antalet nystartade företag under 2014 med 12 procent i Västmanlands län, med 11 procent i Norrbottens län och med 10 procent i Dalarnas län.

Av de företag som startades fanns 32 procent i Stockholms län, 16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län. Jämfört med 2013 ökade antalet nystartade företag med 6 procent i Stockholms län medan antalet nya företag var så gott som oförändrat i Västra Götalands län och i Skåne län.

Flest nya företag per invånare i Stockholm och på Gotland

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkning.

Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 16,1 företag per 1 000 invånare, följt av Gotland med 12,7 företag per 1 000 invånare.

– Dessa län hade högst etableringsfrekvens även vid den förra mätningen 2013, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Den lägsta etableringsfrekvensen på 8,8 återfanns i Västerbottens län.

Störst andel nya företag inom handel och service med motorfordon

Fördelat efter bransch startade 15 procent av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon, och 10 procent inom Bygg och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med 2013 ökade antalet nystartade företag med 18 procent inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och med 16 procent inom Jordbruk, skogsbruk och fiske. 

I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, där 12,7 företag per 100 befintliga företag startades. Även i branschgruppen Utbildning uppgick förnyelsetalet till 12,7 företag per 100 befintliga företag.

– Även 2012 och 2013 återfanns de högsta förnyelsetalen i dessa branschgrupper, säger Lars Sundell.

Flest kvinnor inom service och personliga tjänster

Andelen företag som startades av kvinnor uppgick till 34 procent, vilket var en oförändrad andel jämfört med 2013. Sett till enskilda branschgrupper återfanns de högsta andelarna företag startade av kvinnor inom branschgruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster samt inom Vård och omsorg, med andelar på 73 respektive 57 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etablerings­frekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik