Antalet företagskonkurser minskade under 2015

Antalet företagskonkurser minskade med 10 procent under 2015, jämfört med 2014. Antalet anställda som berördes av konkurser minskade under samma period med 19 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2015 beslut om 6 433 företagskonkurser, enskilda näringsidkare inräknade. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2015 uppgick till 15 467 personer.

­– Det betyder att antalet företagskonkurser minskade med 10 procent jämfört med 2014 och att antalet anställda som berördes av en konkurs minskade med 19 procent under samma period, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Branschgrupp

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 379 stycken, vilket innebar en minskning med 12 procent. I byggindustrin minskade antalet konkurser med 17 procent till 1 043 och inom handeln med 4 procent till 1 534 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 467 stycken, en minskning med 6 procent. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 9 procent vilket innebar att 1 327 företag i denna branschgrupp försattes i konkurs 2015.

Län

– Fördelat efter län minskade antalet konkurser med 14 procent i Stockholms län till 2 008 företag och med 2 procent i Västra Götalands län till 1 017. I Skåne län försattes 993 företag i konkurs, en minskning med 10 procent, säger Lars Sundell.

Företagsform

Fördelat efter företagsform minskade konkurserna i aktiebolag med 9 procent och med 29 procent i handelsbolag etc. Bland enskilda näringsidkare minskade antalet konkurser med 8 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 5 484 stycken, i handelsbolag etc. till 354 och bland enskilda näringsidkare till 595 stycken.

Offentliga ackord

Antalet offentliga ackord uppgick under 2015 till 160 stycken, jämfört med 104 under 2014. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 3 123 personer, jämfört med 2 386 personer i 2014.

Tillväxtanalys statistikportal

Månadsvis statistik över företagskonkurser finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik