Ny kartläggning av svensk life science-industri

En ny studie från Tillväxtanalys visar att nedgången inom svensk life science-industri bromsas upp och ger en försiktigt optimistisk bild av branschens framtida tillväxt. Resultaten stärker bilden av att Sverige behöver fortsatta åtgärder för att inte förlora kampen om investeringar i forskning, utveckling och produktion.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxt­analys, har gjort en kartläggning av tillväxten i svensk life science-industri, med fokus på åren 2012–14. Resultaten visar att ned­gången i antal anställda som pågått sedan 2006 fortsätter, men bromsas upp. Uppbromsningen beror framför allt på ett ökat antal anställda i medelstora företag.

– Vi ser även en relativt stor ökning av antalet anställda i affärs­segmentet Informations- och kommunikationsteknologier och att det startades många nya företag under dessa två år, framför allt inom Kontraktsforskning, Läkemedel och Biotekniska verktyg, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Ett möjligt hot mot tillväxten är att Sverige förlorar kampen om investeringar i forskning, utveckling och avancerad produktion.

– Kartläggningen ger en försiktigt optimistisk bild om den framtida tillväxten i life science-industrin, men stärker samtidigt bilden av att Sverige behöver en tillväxt­strategi som skapar goda förutsättningar för både stora och små företag, säger Enrico Deiaco.

En central del i en sådan strategi bör enligt Enrico Deiaco vara att fortsätta stärka förutsättningarna för innovations- och tillväxt­främjande samverkan mellan stora och små aktörer, liksom mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården.

– Ytterligare några centrala områden är forskning och kompetens­försörjning, tillgången till riskvilligt kapital, en konkurrenskraftig skattepolitik och sjukvårdens ersättningssystem, avslutar han.

Tillväxtanalys utvecklar nu en analysplan för svensk life science som berör flera av dessa områden och ser även att denna rapport kan vara av betydelse för regeringens satsning inom life science.