Pressmeddelande Publicerad 01 april 2016

Svag minskning av antalet nystartade företag under fjärde kvartalet 2015

Under det fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent, jämfört med samma period 2014. Även sett till hela året är minskningen just 2 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

 Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick antalet nystartade företag till 18 088 jämfört med 18 378 företag fjärde kvartalet 2014, en nedgång med 2 procent.

– Sett till hela 2015 minskade antalet nystartade företag med samma siffra, 2 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Inom de största branschgrupperna minskade antalet nystartade företag med 13 procent inom Handel och service av motorfordon medan antalet företag ökade med 2 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet och med 11 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet.

I Stockholms län startade flest nya företag, 5 618 stycken. Det innebär att 31 procent av samtliga nya företag startade där. I Västra Götalands län startade 2 906 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 527 företag eller 14 procent av samtliga företag.

– Antalet nya företag minskade med 4 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län. I Skåne län var antalet nya företag oförändrat jämfört med fjärde kvartalet 2014.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 957, eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 9 procent och antalet enskilda firmor startade av män minskade med samma siffra.

Fördelat efter juridisk form ökade antalet aktiebolag med 9 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag och enskilda näringsidkare minskade med 21 respektive 9 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser, förnyelsetal och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik