Pressmeddelande Publicerad 07 juli 2016

Antalet nystartade företag ökade under årets första kvartal

Under det första kvartalet 2016 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 7 procent jämfört med samma period förra året. Flest nya företag startades inom branschgruppen Handel och service av motorfordon och den största ökningen fanns inom gruppen Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det första kvartalet 2016 startades 20 001 företag i Sverige, jämfört med 18 618 företag första kvartalet 2015 – en ökning med 7 procent.

Sett till de stora branschgrupperna startades 14 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

– I jämförelse med första kvartalet 2015 var antalet nystartade företag oförändrat inom Handel och service av motorfordon medan antalet företag ökade med 8 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet och med 6 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Flest företag, 6 507 stycken, startades i Stockholms län vilket innebar att 33 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startade 3 109 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 595 företag, eller 14 procent av samtliga företag.

– Antalet nya företag ökade med 12 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade antalet nya företag med 3 procent, säger Lars Sundell.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 350 eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 3 procent jämfört med första kvartalet 2015 medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 1 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik