Pressmeddelande Publicerad 08 juli 2016

Ökning av antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Antalet anställda utomlands i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökar med 6 procent, till 1,9 miljoner. Störst är ökningen i USA och Kina. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2013 och 2014).

Ökning av antalet anställda – även utomlands

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,9 miljoner, en ökning med 6 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 112 948 personer till 1,36 miljoner anställda och antalet anställda i Sverige minskade något till 532 573 anställda. De enskilda etablerings­länderna som hade flest anställda av svenska internationella koncerner 2014 var USA, Tyskland och Kina.

– Förändringen av antalet anställda utomlands är den största ökningen sedan 2007, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade

Tillväxtanalys statistik visar att det 2014 fanns 3 027 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 196 koncerner sedan 2013.

Av dessa koncerner hade 901 koncerner, 30 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik