Pressmeddelande Publicerad 28 september 2016

Antalet nystartade företag ökade under årets andra kvartal

Under det andra kvartalet 2016 startade 16 957 företag i Sverige, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Under det första halvåret fanns betydande ökningar inom branschgrupperna Vård och omsorg, Förlag, radio, TV, film och telekommunikation samt inom Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det andra kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 16 957, jämfört med 16 620 företag andra kvartalet 2015 – en ökning med 2 procent. Sett till årets sex första månader ökade antalet nystartade företag med 5 procent.

Inom de stora branschgrupperna startades 14 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 11 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 10 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– Jämfört med andra kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 3 procent inom Handel och service av motorfordon, medan antalet företag ökade med 3 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet och med 6 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Under det första halvåret minskade nyföretagandet med 2 procent inom Handel och service av motorfordon medan antalet nystartade företag ökade med 5 procent inom Bygg- och anläggning och med 7 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag inom Vård och omsorg uppgick till 1 865 under första halvåret jämfört med 1 362 företag året innan vilket innebar en ökning med 37 procent.

– Andra branscher med betydande ökningar under första halvåret var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation samt Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet med en uppgång på 13 procent i båda fallen, säger Lars Sundell.

Flest företag, 32 procent, startades i Stockholms län under det andra kvartalet. I Västra Götalands län startade 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län 14 procent.

Sett till det första halvåret 2016 ökade nyföretagandet med 7 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län och Skåne län. De procentuellt största förändringarna inträffade i Norrbottens län, en ökning med15 procent, samt i Uppsala-, Gävleborgs-, samt Västerbottens län som alla hade en ökning med 13 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 611, eller 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare under det andra kvartalet. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade under perioden med 4 procent jämfört 2015.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik