Pressmeddelande Publicerad 03 oktober 2016

Antalet nystartade företag minskade 2015

Under 2015 startades 70 135 nya företag i Sverige, en minskning med 2 procent jämfört 2014. Sett till antalet nystartade företag i förhållande till befolkning fanns flest i Stockholms län, följt av Jämtlands län. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Antalet nystartade företag 2015 uppgick till 70 135, jämfört med 71 668 företag 2014 – en minskning med 2 procent.

Antalet nya företag minskade med 2 procent i Stockholms län, med 1 procent i Västra Götalands län och med 3 procent i Skåne län. I Jämtlands län ökade antalet nystartade företag med 15 procent under 2015, den största procentuella ökningen i landet.

Flest nya företag per invånare i Stockholms- och Jämtlands län

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen.

– Etableringsfrekvensen var högst i Stockholms län med 15,5 nya företag per 1 000 invånare i åldern 16 till 64 år, följt av Jämtlands län med 13,1, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Etableringsfrekvensen i hela landet uppgick till 11,6 nya företag per 1 000 invånare.

Störst ökning inom vård och omsorg

Jämfört med 2014 ökade antalet nystartade företag med 25 procent inom Vård och omsorg och med 11 procent inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

– I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalet högst inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och Utbildning med 12,1 nya företag per 100 befintliga företag i respektive grupp, säger Lars Sundell.

Flest kvinnor inom service och personliga tjänster

Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 34 procent vilket är en oförändrad andel jämfört med 2014.

Sett till enskilda branschgrupper återfanns liksom 2014 den högsta andelen företag startade av kvinnor bland Andra serviceföretag och personliga tjänster med en andel på 78 procent.

Fördelat efter län och kön uppgick andelen nya företag startade av kvinnor till 38 procent i Gotlands län, den högsta andelen i landet.

Andelarna företag startade av kvinnor var högst i åldersgrupperna 21 till 25 år och 26 till 30 år, med 37 respektive 36 procent, och lägst i gruppen över 60 år, med en andel på 22 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etablerings­frekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik