Pressmeddelande Publicerad 10 januari 2017

Brexit: Nu bör svenska lärosäten stärka samarbeten med brittiska universitet

Det brittiska utträdet ur EU kan försvåra viktiga samarbeten mellan Sverige och Storbritannien när det gäller forskning och högre utbildning. I en ny rapport beskriver Tillväxtanalys hur svenska lärosäten istället kan gynnas av Brexit. Det handlar bland annat om att se över strategier för samarbete med Storbritannien och välkomna nya former för samverkan.

Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige inom såväl forskning som högre utbildning. Enkelt uttryckt blir Sverige bättre inom dessa områden genom samverkan med Storbritannien. Det brittiska utträdet ur EU kan nu hota viktiga samarbeten.

– Det är viktigt för Sverige att värna samarbetet med Storbritannien, men vi ser att svenska lärosäten inte verkar reagera på Brexit ännu. Flera universitet har vidtagit få konkreta åtgärder trots att de har omfattande samarbeten med Storbritannien inom forskning och studentmobilitet, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys studie visar att brittiska universitet däremot har inlett aktiviteter för att hantera identifierade risker. Risker handlar främst om rörlighet för forskare och studenter, nätverk och finansiering av forskning och utbildning.

– Ofta handlar det om att de brittiska universiteten är angelägna om att stärka sina länkar till andra enskilda lärosäten och bygga ut existerande forskningssamarbeten till mer strategiska partnerskap som innefattar fler komponenter av samverkan, säger Sophia Tannergård, analytiker på Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys ser därför att svenska lärosäten skulle gynnas av att nu se över sina strategier för samarbete med Storbritannien, ta vara på den möjlighet Brexit utgör och välkomna nya former för samverkan.

– Nu är ett bra tillfälle att se över vilka brittiska universitet som vi i Sverige skulle vilja stärka ett samarbete med, och inom vilka områden, säger Sophia Tannergård.

Även den svenska staten har en viktig funktion i att ge stöd till universiteten genom att värna om mobilitet för både brittiska och svenska forskare och studenter, men också genom att synliggöra det fönster möjligheter som nu finns.

– En annan angelägen uppgift är att verka för att göra samarbete inom forskning och högre utbildning med brittiska lärosäten så enkelt som möjligt även efter det att Storbritannien har lämnat EU, avslutar Enrico Deiaco.