Pressmeddelande Publicerad 20 januari 2017

Antalet nystartade företag ökade svagt under tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet 2016 ökade antalet nystartade företag i Sverige med 1 procent jämfört med samma period 2015. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det tredje kvartalet 2016 startades 17 006 företag i Sverige, jämfört med 16 809 företag tredje kvartalet 2015 – en ökning med 1 procent. Under de tre första kvartalen 2016 ökade antalet nystartade företag totalt sett med 4 procent jämfört med föregående år.

Sett till de stora branschgrupperna startades under det tredje kvartalet 14 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– Jämfört med det tredje kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 1 procent inom Handel och service av motorfordon, medan antalet företag ökade med 5 procent inom Bygg- och anläggnings­verksamhet och med 4 procent inom Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Sett över årets nio första månader inträffade den största ökningen inom Vård och omsorg – en ökning på 19 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Flest företag, 5 535 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebar att 33 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 645 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 283 företag eller 13 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 2 procent i Stockholms län medan nyföretagandet minskade med 3 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

– Sett över årets nio första månader ökade nyföretagandet med 6 procent i Stockholms län och med 1 procent i Skåne län medan antalet var oförändrat i Västra Götalands län. Den procentuellt största förändringen inträffade i Norrbottens län med en ökning på 17 procent, säger Lars Sundell.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet nya företag startade av kvinnor till 3 853 eller 41 procent av de enskilda företagen. Jämfört med tredje kvartalet 2015 innebar detta en minskning med 3 procent. Sett över årets första nio månader var minskningen 1 procent medan antalet enskilda företag startade av män var oförändrat jämfört med 2015.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik