Antalet företagskonkurser minskade under 2016

Antalet företagskonkurser minskade med 6 procent under 2016, jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 6 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. Antalet anställda som berördes av konkurser var 16 339 personer.

– Det betyder att antalet företagskonkurser minskade med 6 procent jämfört med 2015 och att antalet anställda som berördes av en konkurs ökade med 6 procent under samma period, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Branschgrupp

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 350 stycken, vilket innebar en minskning med 8 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 2 procent till 1 069 och inom handeln minskade konkurserna med 13 procent till 1 332 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 429 stycken, en minskning med 8 procent. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent, vilket innebar att 1 268 företag i denna branschgrupp försattes i konkurs 2016.

Län

– I Stockholms län ökade antalet företagskonkurser med 5 procent, till 2 103 stycken. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 13 procent till 885, och i Skåne län försattes 828 företag i konkurs, en minskning med 17 procent, säger Lars Sundell.

Företagsform

Fördelat efter företagsform minskade antalet konkurser med 4 procent i aktiebolag och med 11 procent bland enskilda näringsidkare. I handelsbolag minskade konkurserna med 38 procent. Antalet konkurser i aktiebolag uppgick till 5 270 stycken, i handelsbolag till 219 och bland enskilda näringsidkare till 530 stycken.

Offentliga ackord

Antalet offentliga ackord var under 2016 182 stycken, jämfört med 160 under 2015. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 8 186 personer, jämfört med 3 123 personer under 2015.

Tillväxtanalys statistikportal

Månadsvis statistik över företagskonkurser finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik