Pressmeddelande Publicerad 12 april 2017

Antalet nystartade företag minskade svagt under fjärde kvartalet 2016

Under det fjärde kvartalet 2016 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 1 procent jämfört med samma period 2015. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det fjärde kvartalet 2016 startades 17 861 företag i Sverige, jämfört med 18 088 företag fjärde kvartalet 2015 – en minskning med 1 procent. Sett över hela året uppgick antalet nystartade företag till 71 825, en ökning med 2 procent jämfört med 2015.

Fördelat efter branschgrupperna startades under det fjärde kvartalet 13 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 9 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och 11 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– Jämfört med det fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nystartade företag med 2 procent inom Handel och service av motorfordon, med 9 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och med 1 procent inom Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Sett över hela året inträffade den största ökningen inom Transport och magasinering – en ökning på 19 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Flest företag, 5 674 stycken, startades i Stockholms län, vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades där. I Västra Götalands län startades 2 936 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 282 företag eller 13 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 1 procent både i Stockholms och Västra Götalands län. Nyföretag­andet minskade med 10 procent i Skåne län.

– Nyföretagandet ökade med 5 procent i Stockholms län under 2016 och med 1 procent i Västra Götalands län, medan antalet nya företag minskade med 2 procent i Skåne län. Den procentuellt största förändringen inträffade i Norrbottens län med en ökning på 13 procent, säger Lars Sundell.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet nya företag startade av kvinnor till 3 640 eller 42 procent av de enskilda företagen. Detta innebär en minskning med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Sett över hela året var minskningen 1 procent. Antalet enskilda företag startade av män minskade med 1 procent jämfört med 2015.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik