Pressmeddelande Publicerad 22 juni 2017

Antalet nystartade företag ökade med 2 procent under 2016

Under 2016 startades 71 825 nya företag i Sverige, en ökning med 2 procent jämfört med 2015. Den största procentuella ökningen skedde i Norrbottens län, där antalet nystartade företag ökade med 13 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825, jämfört med 70 135 företag 2015 – en ökning med 2 procent.

Antalet nya företag ökade med 5 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län, men minskade med 2 procent i Skåne län. I Norrbottens län ökade antalet nystartade företag med 13 procent under 2016, den största procentuella ökningen i landet.

Flest nya företag per invånare i Stockholms-, Jämtlands- och Gotlands län

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen.

– Etableringsfrekvensen var högst i Stockholms län med 16,1 nya företag per 1 000 invånare i åldern 16 till 64 år, följt av Jämtlands län och Gotlands län som båda nådde 12,3 företag per 1 000 invånare, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Störst ökning inom transport och magasinering

Jämfört med 2015 ökade antalet nystartade företag mest inom branscherna Transport och magasinering (19 procent) och Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet (10 procent).

– I förhållande till antal befintliga företag var förnyelsetalen de högsta inom grupperna Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster, med 12,8 respektive 11,8 nya företag per 100 befintliga företag, säger Lars Sundell.

Oförändrad andel företag som startas av kvinnor

Andelen företag startade av kvinnor uppgick till 32 procent jämfört med 66 procent startade av män. Uppgift om kön saknades bland 2 procent av företagen.

– Den här är en fördelning som varit relativt konstant de senaste åren, säger Lars Sundell.

Fördelat efter bransch och kön startades 75 procent av företagen inom gruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster av kvinnor. Inom branscherna Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster, Utbildning samt Vård och omsorg startades cirka hälften av företagen av kvinnor.

Inom Bygg och anläggning samt Transport och magasinering startades cirka 90 procent av företagen av män.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etablerings­frekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik