Pressmeddelande Publicerad 27 juni 2017

Antalet utländska företag i Sverige ökade med en knapp procent 2016

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade svagt under år 2016. Norge var det land som stod för den enskilt största minskningen av sitt ägande i Sverige men är trots det fortfarande det land som kontrollerar flest företag. Sett till antal anställda ligger Tyskland i topp med Norge och USA på andra respektive tredje plats. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2015 och 2016)

Svag ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 125 stycken, knappt 1 procent, under år 2016 och var vid slutet av året 14 111 stycken. Samtidigt minskade antalet anställda i de utländska företagen med 4 647 personer, vilket är en minskning med knappt 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter minskningen fanns det 633 216 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

– Trots att antalet utlandsägda företag i Sverige ökade under 2016 ser vi alltså en minskning av antalet anställda under samma period, säger Andreas Kroksgård, statistiker på Tillväxtanalys.

Norge minskar ägandet

Norge var det land som stod för den enskilt största minskningen av sitt ägande i Sverige, följt av Luxemburg. Trots det är Norge utan konkurrens fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige, 2 186 stycken, följt av USA (1 395) och Danmark (1 390).

Flest anställda i Tysklands-ägda företag

Flera ägarländer minskade antalet anställda i Sverige år 2016. De största minskningarna skedde i företag kontrollerade från USA (-6565) och Storbritannien (-1380) vilket gör att Tyskland åter är det land som har flest, 72 803, anställda i Sverige. Därefter följer Norge och USA med 69 616 respektive 67 336 anställda.

– År 2000 var USA det land som hade flest anställda i Sverige med över 100 000 personer. I dag återfinns landet först på tredje plats, säger Andreas Kroksgård.

Få stora företag sysselsätter flest

87 procent av de utländska företagen år 2016 var små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag till stor del koncentrerat till tjänstesektorn. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 66 procent av alla anställda i de utländska företagen, jämnt fördelat mellan tillverknings­industrin och tjänstesektorn.


Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik