Pressmeddelande Publicerad 06 juli 2017

Antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade med 3,5 procent 2015

Antalet svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade under 2015 med 3,5 procent, till 3 132 stycken. Den totala omsättningen för koncernerna i fråga ökade också – plus 9 procent i utlandet och plus 14 procent i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2014 och 2015).

Tillväxtanalys statistik visar att det 2015 fanns 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan 2014 och 301 fler än 2013.

– 29 procent av alla utlandsförlagda dotterbolag återfinns i Norge som därmed är det vanligaste etableringslandet, följt av Finland, Danmark och USA, säger Andreas Kroksgård, statistiker på Tillväxtanalys.

Ökning av antalet anställda – även utomlands

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,96 miljoner, en ökning med 3 procent från föregående år. De etableringsländer där antalet anställda ökade mest var Finland (+20 494), Polen (+6 011) och USA (+4 763). Totalt sett hade svenska företag flest anställda i USA, Tyskland och Kina.

– Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sverige. De stod 2015 för ungefär 59 procent av samtliga anställda i utlandet, säger Andreas Kroksgård.

Den totala omsättningen ökade också

Den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet uppgick 2015 till 5 114 miljarder kronor. I utlandet var omsättningen 3 086 miljarder och i Sverige 2 028 miljarder, en ökning på 9 respektive 14 procent.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik