Pressmeddelande Publicerad 18 augusti 2017

Antalet nystartade företag minskade under första kvartalet 2017

Under det första kvartalet 2017 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 7 procent jämfört med samma period 2016. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det första kvartalet 2017 startades 18 574 företag i Sverige, jämfört med 20 001 företag första kvartalet 2016 – en minskning med 7 procent. Sett över två år var dock antalet oförändrat, då 18 618 företag startade under första kvartalet 2015.

Fördelat efter branschgrupperna minskade antalet nystartade företag under det första kvartalet med 9 procent inom Handel och service av motorfordon, 2 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet medan antalet var oförändrat inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

– Den största minskningen fördelat efter bransch inträffade inom Vård och omsorg med 36 procent, detta efter en ökning med 56 procent motsvarande föregående period, första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Nyföretagandet minskade med 12 procent i Stockholms län, med 4 procent i Västra Götalands län och med 3 procent i Skåne län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik