Pressmeddelande Publicerad 10 oktober 2017

Antalet nystartade företag minskade under andra kvartalet 2017

Under det andra kvartalet 2017 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 4 procent jämfört med samma period 2016. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det andra kvartalet 2017 startades 16 349 företag i Sverige, jämfört med 16 957 företag andra kvartalet 2016 – en minskning med 4 procent. Under årets sex första månader minskade antalet nystartade företag med totalt 6 procent.

Sett till de största branschgrupperna startades 13 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon (en minskning med 6 procent), 11 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet (oförändrat) och 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (en minskning med 2 procent).

– Den största minskningen under det första halvåret 2017 skedde inom Vård och omsorg med 27 procent. Här startades 1 363 nya företag, jämfört med 1 865 företag under samma period året innan, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Nyföretagandet minskade under det andra kvartalet 2017 med 4 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands och Skåne län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik