Pressmeddelande Publicerad 30 januari 2018

Antalet nystartade företag fortsatte att minska under tredje kvartalet 2017

Under det tredje kvartalet 2017 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 2 procent jämfört med samma period 2016. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Under det tredje kvartalet 2017 startades 16 720 företag i Sverige, jämfört med 17 006 företag tredje kvartalet 2016 – en minskning med 2 procent. Under årets nio första månader minskade antalet nystartade företag med totalt 4 procent.

– Förändringarna i antalet nystartade företag har under de senaste åren växlat mellan mindre ökningar och minskningar. På årsbasis ökade exempelvis antalet nystartade företag med 2 procent 2015 till 2016 och minskade med 2 procent mellan 2014 och 2015, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Sett till de största branschgrupperna startades 14 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon (en minskning med 6 procent), 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet (en minskning med 2 procent) och 11 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (en ökning med 3 procent).

– Nyföretagandet inom Handel och service av motorfordon har under de senaste åren minskat på årsbasis medan nyföretagandet inom byggsektorn växlat mellan åren. År 2011 startade drygt 11 000 företag inom Handel och service av motorfordon, jämfört med drygt 9 800 företag 2016, fortsätter Lars Sundell.

Inom branschgruppen Vård och omsorg minskade antalet nya företag med 6 procent under det tredje kvartalet 2017 och med totalt 21 procent under årets nio första månader. Detta kan jämföras med de tre första kvartalen 2016 då det istället skedde en ökning med 19 procent inom denna branschgrupp.

Nyföretagandet minskade under det tredje kvartalet 2017 med 8 procent i Stockholms län medan antalet nya företag ökade med 2 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län. Sett över årets nio första månader minskade nyföretagandet med 8 procent i Stockholms län, med 1 procent i Västra Götalands län och med 2 procent i Skåne län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik