Pressmeddelande Publicerad 11 april 2018

Antalet nystartade företag fortsatte att minska under fjärde kvartalet 2017

Under det fjärde kvartalet 2017 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2016. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Bygg- och anläggnings­verksamhet. Det visar ny statistik från Tillväxt­analys.

Under det fjärde kvartalet 2017 startades 17 244 företag i Sverige, jämfört med 17 861 företag fjärde kvartalet 2016 – en minskning med 3 procent. Under helåret 2017 minskade antalet nystartade företag med totalt 4 procent.

Jämfört med helåret 2016 var minskningarna särskilt stora inom Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent (7 procent fjärde kvartalet). De största minskningarna inom sektorn inträffade under första halvåret.

– Minskningen inom Vård och omsorg kan ställas mot att branschen tidigare har uppvisat stora ökningar. 2015 startades 3324 nya företag, en ökning med 25 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Andra branscher med minskningar under 2017 var Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet där antalet nya företag minskade med 7 procent under hela året och 10 procent under fjärde kvartalet.

Sett till de största branschgrupperna startades 13 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 11 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, och 9 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet.

Nyföretagandet minskade under det fjärde kvartalet 2017 med 3 procent i Stockholms län och 5 procent i Västra Götalands län. I Skåne län var antalet nya företag oförändrat under samma period. Sett över hela året minskade nyföretagandet med 7 procent i Stockholms län, med 2 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer om Tillväxtanalys statistikproduktion

Sveriges officiella statistik