Pressmeddelande Publicerad 30 maj 2018

Staten behöver ha en helhetssyn på tillståndsprocessen för gruvor

Innovationskritiska metaller och mineral är centrala för skapandet av ett samhälle med låga växthusgasutsläpp. Sverige har förutsättningar att kunna utvinna sådana råvaror på ett relativt hållbart sätt. Men för att det ska vara attraktivt att investera i nya gruvor behövs en effektivare tillståndsprocess. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Solceller, vindkraftverk och elbilar är produkter som behövs i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla kräver de så kallade innovationskritiska metaller och mineral för att fungera, råvaror vars utvinning ofta orsakar lokala miljöproblem och i vissa fall även finansierar väpnade konflikter. För att en övergång till ett samhälle med låga växthusgas­utsläpp ska kunna ske till år 2030 utan att tumma på andra globala hållbarhetsmål, behöver problemen med utvinningen av dessa metaller och mineral minska.

Sverige har en god tillgång till vissa av dessa metaller. Vi skulle också kunna utvinna dem på ett relativt hållbart sätt. Förutsättningarna för ny gruvbrytning är dock sämre i Sverige än i flera andra gruvregioner utanför EU. Ett skäl till detta är att vi har låg acceptans för gruvverksamhet.

– Det vore önskvärt med en politisk överenskommelse om prioriteringar mellan samhällets behov av innovationskritiska metaller och andra intressen som har förutsättningar att vara stabil över tid. Eftersom investeringar i gruvverksamhet är långsiktiga behöver även staten ha en långsiktig strategi, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Sverige bör även driva på för en större helhetssyn vid utformandet av EU-direktiv på miljöområdet.

– De senaste åren har det kommit direktiv som har gjort det otydligt vilka krav som ställs på gruvinvesteringar i EU. Det har skapat en situation där efterfrågan på teknikprodukter som kräver innovationskritiska metaller och mineral ökar, samtidigt som det blivit mindre attraktivt att investera i gruvverksamhet i EU, säger Tobias Persson, analytiker på Tillväxtanalys.

För att leva upp till de gällande EU-direktiven behöver troligen den svenska tillståndsprocessen förändras.

– Vår analys indikerar dock att dessa förändringar bör begränsas för att inte Sveriges attraktivitet som gruvland ska försämras onödigt mycket, säger Tobias Persson.

För ytterligare information:
Tobias Persson, projektledare Tillväxtanalys
Tel: 010-447 44 77
E-post: tobias.persson@tillvaxtanalys.se

I filmklippet förklarar analytiker Tobias Persson om och hur staten kan medverka till att skapa förutsättningar för investeringar i hållbar utvinning och förädling av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige.