Pressmeddelande Publicerad 14 juni 2018

Tydlig ökning av antalet anställda i utländska företag i Sverige

Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2016 och 2017).

Ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 277 stycken under år 2017 och var vid slutet av året 14 388 stycken. Samtidigt ökade antalet anställda i de utländska företagen med 39 204 personer, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående års undersökning.

– Det är den största ökningen av antalet anställda vid utlandsägda företag i Sverige på sex år, säger Markus Lindvert, statistik­ansvarig på Tillväxtanalys.

Efter ökningen fanns det 672 420 anställda vid utlandsägda företag i Sverige. De utländska företagens andel av samtliga anställda i näringslivet uppgick 2017 till 21,6 procent vilket var cirka 1 procentenhet mer än föregående år.

Norge ökar ägandet

Efter att ha minskat under 2016, ökade Norge förra året sitt ägande i Sverige med 81 företag. Norge är i årets undersökning fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 267 st), följt av Danmark (1 410 st) och USA (1 359 st).

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2017. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg och uppgick i siffror till 6 966 respektive 6 692 anställda jämfört med år 2016.

Tyskland är fortfarande det land som har flest, 76 640, anställda i Sverige. Därefter följer USA och Norge med 71 326 respektive 70 763 anställda.

– Av de i Sverige som arbetar i ett utlandsägt företag är 33 procent anställda i ett företag som kontrolleras från Tyskland, USA eller Norge, säger Markus Lindvert.

Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik