Pressmeddelande Publicerad 20 juni 2018

Antalet nystartade företag minskade med 4 procent under 2017

Under 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent jämfört med 2016 och uppgick till 68 887 företag. Sett till bransch inträffade den största minskningen i Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent. Det kan jämföras med att nyföretagandet i branschgruppen ökade med 2 procent under 2016 och med 25 procent under 2015.

Övriga branscher där nyföretagandet minskade relativt mycket är inom Reklam och marknadsföring (-9 %) och Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (-7 %).

Sett till de största branscherna minskade nyföretagandet med 2 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet, med 6 procent i Handel och service av motorfordon medan antalet nya företag var oförändrat inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

De största förändringarna i absoluta tal av nya företag är inom Handel och service (-633 företag) och Vård och omsorg (-601 företag).

– För Vård och omsorg motsvarar den siffran en nedgång på 18 procent, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

I Stockholms län som står för cirka en tredjedel av samtliga nya företag var minskningen av nyföretagandet 7 procent, i Västra Götalands län var minskningen 2 procent och i Skåne län 1 procent. Andra län med stora minskningar var Södermanland och Gotland med 10 procent och Jämtland med 8 procent.

Antalet nystartade företag ledda av kvinnor minskade med 5 procent och utgjorde 32 procent av de nystartade företagen, en oförändrad andel jämfört med 2016. De största minskningarna i relativa tal var i Vård och omsorg (-14 %), Handel och service motorfordon (-13 %) och Bransch ospecificerad (-13 %). I absoluta tal var de största minskningarna inom Handel och service motorfordon (-388 företag) och Vård och omsorg (-236 företag).

Nyföretagandet bland personer av utländsk härkomst minskade med 1 procent och utgjorde 29 procent av de nya företagen, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2016. De vanligaste branscherna var Handel och service motorfordon (19 %), Bygg och anläggning (10 %) samt Andra serviceföretag och personliga tjänster (9 %).

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik