Pressmeddelande Publicerad 05 juli 2018

Fortsatt ökning av antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade 2016, för tredje året i rad, till 2 miljoner. Den totala omsättningen för koncernerna i fråga ökade också – plus 5 procent i utlandet och plus 17 procent i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

(Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2015 och 2016).

Tillväxtanalys statistik visar att det 2016 fanns 3 214 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 82 koncerner sedan 2015 och 383 fler än 2013.

– I likhet med tidigare år återfinns flest utlandsförlagda dotterbolag i Norge. Därefter följer Finland, Danmark och USA, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Antalet anställda ökade – främst i Kina och Danmark

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 2 miljoner, en ökning med 2 procent från föregående år. De etableringsländer där antalet anställda ökade mest var Kina (+8 671) och Danmark (+7 868). Totalt sett hade svenska företag flest anställda i USA, Kina och Tyskland.

– För första gången ser vi nu att antalet anställda i utlandet uppgår till mer än 1,4 miljoner, säger Markus Lindvert.

Omsättningen ökade – både utomlands och i Sverige

Även den totala omsättningen för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet ökade under 2016 och uppgick till 5 606 miljarder kronor. I utlandet var omsättningen 3 235 miljarder och i Sverige 2 371 miljarder, en ökning på 5 respektive 17 procent.

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar sam en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik