Pressmeddelande Publicerad 12 juli 2018

Antalet nystartade företag fortsatte att minska under första kvartalet 2018

Under första kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Bygg- och anläggningsverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under det första kvartalet 2018 startades 17 961 företag i Sverige, jämfört med 18 574 företag första kvartalet 2017. Det innebar en minskning med 3 procent att jämföras med motsvarande period föregående år då nyföretagandet minskade med 7 procent.

Nyföretagandet minskade med 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

– Minskningen var jämnt fördelad mellan storstadslänen, 12 procent i Stockholms län samt 11 respektive 14 procent i Västra Götalands län och Skåne län, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Antalet nya företag minskade med 7 procent inom Handel och service av motorfordon och med 2 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. I Västra Götalands län minskade nyföretagandet inom Handel och service av motorfordon med 11 procent.

Antalet nystartade aktiebolag var oförändrat jämfört med första kvartalet 2017 medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 5 procent.

Nyföretagandet ökade under första kvartalet 2018 med 1 procent i Stockholms län respektive Skåne län medan antalet nya företag minskade med 4 procent i Västra Götalands län. I de fem Norrlandslänen samlat minskade nyföretagandet med 11 procent och i mellersta Sverige utom Stockholms län med 10 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik