Pressmeddelande Publicerad 10 oktober 2018

Nyföretagandet minskade med 3 procent under andra kvartalet 2018

Under andra kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Under det andra kvartalet 2018 startades 15 812 företag i Sverige, jämfört med 16 349 företag andra kvartalet 2017. Det motsvarar en minskning med 3 procent.

Nyföretagandet minskade med 8 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet och med 2 procent inom Handel och service av motorfordon. Samtidigt ökade nyföretagandet med 2 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Drygt hälften av de nystartade företagen, 53 procent, var enskilda näringsidkare och 43 procent aktiebolag.

– Antalet nystartade aktiebolag minskade med 2 procent och antalet enskilda näringsidkare med 4 procent, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Sett till de tre största länen ökade nyföretagandet under det andra kvartalet med 1 procent i Stockholms län och minskade med 7 respektive 6 procent i Västra Götalands- och Skåne län.

– Lägger vi ihop statistiken för första och andra kvartalet ser vi att nyföretagandet har minskat med 3 procent under första halvåret 2018, säger Lars Sundell.

Under perioden januari–juni i år ser vi följande utveckling för nyföretagandet i de tre största länen: en ökning med 1 procent i Stockholms län och en minskning med 5 respektive 2 procent i Västra Götalands- och Skåne län. I övriga landet minskade nyföretagandet med 6 procent.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, vilka redovisas av Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport. Uppgifterna är skattningar av antalet företag och inte absoluta totalräkningar.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik