Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2018-09-17
  Konkurser augusti 2018
  Under augusti 2018 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 356 företag i augusti 2017, en ökning med 42 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 365 personer jämfört med 1 129 personer i augusti 2017, en ökning på 21 procent.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Lediga jobb: Vi söker analytiker till avdelningen Innovation och grön omställning    
  Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik?       
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
  Tillväxtanalys avstyrker förslaget till ett nytt system för stöd vid korttidsarbete med motivering att de riskerar skapa inlåsningseffekter som skadar den långsiktiga tillväxten i ekonomin.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Vi söker analytiker till avdelningen Innovation och grön omställning
  Vi söker erfarna analytiker till avdelningen för Innovation och grön omställning. Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja näringslivets innovationsverksamhet och innovationsprocessens alla faser.

  Avdelningen arbetar även med frågor som rör näringslivets gröna omställning. Här följer avdelningen upp och analyserar näringslivets hållbarhetsarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

  Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att ett miljöperspektiv integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

  Arbetsuppgifterna innebär att utveckla, leda och genomföra analys- och utvärderingsprojekt inom sakområdet med inriktning mot innovationsprocesser i företag och det omgivande ekosystemet. Vi behöver nu medarbetare som ska ha fokus på att arbeta med kvantitativa analyser med hjälp av mikrodata, samt medarbetare som ska ha fokus på att arbeta med innovationsanalyser, särskilt analyser av innovationernas roll i grön omställning.

  Tillsammans med avdelningschefen, analytikerkollegor och relevanta aktörer, nationellt och internationellt, utvecklar ni intressanta samarbetsprojekt. Ni för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde. Placeringsort är Östersund eller Stockholm och arbetet innebär resor både inom och utom landet.

  Läs mer
 • 2018-09-11
  Remissvar: EU-kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Sammanhållningsfonden med flera
  Tillväxtanalys bidrar gärna till utformningen av utvärderingsplanen för ERUF, utifrån våra tidigare erfarenheter av utvärdering av näringspolitiska insatser.
  Läs mer
 • 2018-08-20
  Remissvar: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
  Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-08-15
  Konkurser juli 2018
  Under juli 2018 försattes 617 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 401 företag i juli 2017, en ökning med 54 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 636 personer jämfört med 1 462 personer i juli 2017, en ökning på 12 procent.
  Läs mer
 • 2018-07-16
  Konkurser juni 2018
  Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017.
  Läs mer
 • 2018-07-12
  Antalet nystartade företag fortsatte att minska under första kvartalet 2018
  Under första kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Bygg- och anläggningsverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
  Läs mer
 • 2018-07-11
  Save the date! Seminarium om kunskaps­intensiva industriers attraktion av internationell kompetens
  I samband med att Tillväxtanalys i höst avslutar ramprojektet Vad kan staten göra för att underlätta kunskaps­intensiva industriers attraktion av internatio­nell kompetens? anordnar vi ett seminarium på ämnet.
  Läs mer
 • 2018-07-06
  Förslag till förbättrad utvärdering av offentliga insatser
  På regeringens uppdrag ger Tillväxtanalys i detta PM förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av
  insatsernas effekter. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett stöd för myndigheter som arbetar med att genomföra näringspolitiska insatser i deras arbete med att formulera uppföljningsbara och mätbara mål.

  Läs mer
 • 2018-07-05
  Fortsatt ökning av antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet
  Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade 2016, för tredje året i rad, till 2 miljoner. Den totala omsättningen för koncernerna i fråga ökade också – plus 5 procent i utlandet och plus 17 procent i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016
  Läs mer
 • 2018-06-28
  RUT-reformen – en deskriptiv
  analys av företagen och företagarna

  RUT-avdraget introducerades 2007 som ett skatteavdrag för köpare av hushållsnära tjänster. I detta PM studerar Tillväxtanalys RUT-reformen ur ett näringspolitiskt
  perspektiv med fokus på företagen, företagarna och de anställda som utför RUT-tjänsterna. Utifrån detaljerad registerdata har vi analyserat de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med reformen under perioden 2010–15.

  Läs mer
 • 2018-06-20
  Antalet nystartade företag minskade med 4 procent under 2017
  Under 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent jämfört med 2016 och uppgick till 68 887 företag. Sett till bransch inträffade den största minskningen i Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent. Det kan jämföras med att nyföretagandet i branschgruppen ökade med 2 procent under 2016 och med 25 procent under 2015.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Nystartade företag i Sverige 2017
  Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Remissvar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
  Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Konkurser maj 2018
  Under maj 2018 försattes 693 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 715 företag i maj 2017, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 820 personer jämfört med 1 887 personer i maj 2017.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Tydlig ökning av antalet anställda i utländska företag i Sverige
  Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Utländska företag 2017
  Läs mer