Publicerad 16 november 2018

Kan staten främja kvinnors företagande?

Frukostseminarium 17 december 2018, kl. 09.00–10.15.

Kvinnor är underrepresenterade som företagare i en majoritet av näringslivets branscher och utgör sedan 90-talet mindre än en tredjedel av företagarna i Sverige. Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat.

I programmet ”Främja kvinnors företagande” genomförde Tillväxtverket och regionala aktörer under perioden 2011–14 flera riktade satsningar för att främja just kvinnors företagande. Syftet var dels att öka nyföretagandet bland kvinnor och dels att generera tillväxt i kvinnors företag. Tillväxtanalys har utvärderat programmet och bjuder nu in till ett seminarium för att diskutera resultaten och dra lärdomar för framtiden.

Efter en presentation av Tillväxtanalys nya rapport ”Främja kvinnors företagande – gjorde programmet någon nytta?” diskuterar en panel bestående av representanter från näringslivet, forskningen och statliga aktörer bland annat:

  • Vad krävs för att fler kvinnor ska välja att starta företag?
  • Hur kan kvinnors företag växa och finnas i fler branscher?
  • Hur påverkar kunskapssamhället och tjänstesektorns expansion kvinnors företagande framöver?

Program

8.30 Kaffe och macka

9.00 – Inledning: Tillväxtanalys generaldirektör, Sonja Daltung.

Presentation av Tillväxtanalys rapport: Att främja kvinnors företagande – gjorde programmet någon nytta? Joakim Elias Boström och Jenny Strandell, Tillväxtanalys.

Paneldiskussion med följande deltagare:

‒ Arash Sangari, Femtech Bootcamp, Tillväxtverket.
‒ Inga-Kari Fryklund, förbundsordförande, Vårdföretagarna.
‒ Ylva Skoogberg, projektledare, Entreprenörskapsforum.

Moderator: Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer.

– 10.15 Avslutning: Peter Frykblom, avdelningschef Tillväxtanalys.

Plats: Torsgatan 11, Stockholm, klicka här för kartalänk till annan webbplats

Lokal: Riksmötet

Tid: Den 17 december klockan 09.00–10.15. Kaffe och macka från 08.30.

Sista anmälningsdag: Den 10 december.