2018-04-10

Information om anställningsbeslut vid Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Linda Bylund som kommunikatör.

Dnr 2018/059

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Linda Bylund som kommunikatör från och med 2018-04-16 tills vidare dock längst till och med 2018-12-31.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av personalstrateg Lena Haglund. Avdelningschef Peter Frykblom har deltagit i handläggningen. Samverkan med ATO har skett den 6 april 2018.

Sonja Daltung
Generaldirektör

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla och webb 2018-04-10.

Hur man överklagar beslutet