Föreskrifter

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys assisterar även Regeringskansliet med rapporteringen och offentliggörandet av statligt stöd i Sverige.

Detaljerna om vilka uppgifter som ska lämnas, när och hur, finns i föreskrifterna nedan.

Beslut om upphävande och ändringar i föreskrifterna finns här

MTFS 2016:3
Föreskrift om ändring av föreskrift om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företag, MTFS 2009:2PDF

MTFS 2016:2
Föreskrift om lämnande av uppgifter om statligt stöd.PDF

MTFS 2010:1
Föreskrifter om uppgifter till statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandetPDF

MTFS 2009:2 (se ändring i MTFS 2016:3)
Föreskrifter om uppgifter till statistik om forskning och utveckling i internationella företagPDF 

MTFS 2009:1
Föreskrifter om uppgifter till statistik om utlandsägda företag, inkl bilagorPDF