Kontakt Tillväxtanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Huvudkontor

Post- och besöksadress

Studentplan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
831 40 Östersund

Telefon: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Stockholmskontoret

Fakturaadress

FE 128
838 80 Frösön
Information om Tillväxtanalys fakturahantering
Organisationsnummer: 202100-6164

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Bager-Sjögren, Lars
  • Analytiker
  • 010-447 44 72
  • lars.bager-sjogren@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik, utvärderingsmetod och statistik, näringslivets konkurrenskraft, entreprenörskapspolitik
  • Beckman, Ann
  • Administratör/GD-sekreterare
  • 010-447 44 11
  • ann.beckman@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Stockholm
  • Arbetsområden: GD sekreterare, lokalfrågor och post Stockholm, registratur, konferenssamordnare
  • Bylund, Linda
  • Kommunikatör
  • 010 447 44 23
  • linda.bylund@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Publikationer, bilder, språk och skrivande
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Deiaco, Enrico
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 70
  • enrico.deiaco@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, forsknings och innovationspolitik, globala värdekedjor och dessa effekter, internationalisering av forskning och innovation
  • Ek, Irene
  • Analytiker
  • 010-447 44 79
  • irene.ek@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik och utvärdering, forskningspolitik, tjänsteinnovation, IT-politik
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Engberg, Erik
  • Utredningsassistent
  • 010-447 44 25
  • erik.engberg@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Entreprenörskapspolitik, innovationspolitik, kapitalförsörjning, statistik, kvantitativa metoder
  • Falck, Simon
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • simon.falck@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Stora kunskapsintensiva investeringar, externaliteter, multinationella företag.
  • Frykblom, Peter
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 26
  • peter.frykblom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, internationalisering, digitalisering och strukturomvandling
  • Gustafsson, Anders
  • Analytiker
  • 010-447 44 46
  • anders.gustafsson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering av statliga kapitalförsörjningsinsatser
  • Haglund, Lena
  • Personalstrateg
  • 010-447 44 17
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kompetensförsörjning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, upphandling/avrop , IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hemlin, Angelica
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 38
  • angelica.hemlin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kommunikationsansvarig, pressfrågor, sociala medier, grafisk design
  • Hermansson, Henrik
  • Analytiker
  • 010-447 44 27
  • henrik.hermansson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, grön omställning, innovationspolitik, textanalys
  • Jernström, Marcus
  • Utredningsassistent
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik (regionalt/näringsliv), MISS (mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet), Raps (regionalt analys och prognossystem), skattepolitik, utvärdering
  • Knudsen, Ida
  • Utredningsassistent
  • 010-447 44 22
  • ida.knudsen@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärderingar, forsknings- och innovationspolitik, kvalitativa metoder
  • Kolmodin, Anne
  • Analytiker
  • 010-447 44 52
  • anne.kolmodin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Besöksnäringen, regional utveckling, tjänste- & kulturella och kreativa näringar, IT-småföretag
  • Kroksgård, Andreas
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 81
  • andreas.kroksgard@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik statsstöd, mikrodatabas MISS, näringslivets dynamik
  • Larsson, Joakim
  • Ekonom
  • 010-447 44 16
  • joakim.larsson@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ekonomi- och personaladministration, fakturahantering, tid- och lönerapportering.
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande, regional tillväxt, utvärdering.
  • Lundgren, Susan
  • Administratör/Registrator
  • 010-447 44 12
  • susan.lundgren@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Diarium/arkiv, lokalfrågor och post Östersund
  • Modigh, Maria
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 21
  • maria.modigh@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Webb, publikationer och rapporter, intern och extern kommunikation, bilder
  • Nordin, Sara
  • Analytiker
  • 010-447 44 63
  • sara.nordin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, smart specialisering och kluster, innovation, lokal och regional tillväxt samt turismutveckling
  • Persson, Tobias
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • tobias.persson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets gröna omställning, Forskning- och innovation på energi- och miljöområdet, Basindustrins gröna omställning ur ett näringslivsperspektiv, Biobaserad ekonomi
  • Sjöö, Karolin
  • Analytiker
  • 010 447 44 40
  • karolin.sjoo@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringspolitik, innovationspolitik, miljöteknik, utvärdering
  • Smith-Jönsson, Carly
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 34
  • carly.smith-jonsson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, infrastruktur och kapitalförsörjning, utvärdering.
  • Stavlöt, Ulrika
  • Analytiker
  • 010-443 44 43
  • ulrika.stavlot@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser.
  • Strandell, Jenny
  • Utredningsassistent
  • 010-447 44 42
  • jenny.strandell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kvinnors företagande
  • Sundell, Lars
  • Statistiker
  • 010-447 44 36
  • lars.sundell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik nyföretagande, statistik nyföretagande, statistik konkurser, statistik offentliga ackord
  • Svensson, Peter
  • Analytiker
  • 010-447 44 37
  • peter.svensson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser
  • Tano, Sofia
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • sofia.tano@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknad, utvärdering, skattepolitik, kvantitativa metoder, registerdata
  • Tingvall, Patrik
  • Analytiker
  • 010 447 44 15
  • patrik.tingvall@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, kapitalförsörjning och företagstillväxt, selektiva företagsstöd, internationalisering
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning