Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

I vårt arbete fokuserar vi särskilt på hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, investeringar som stärker innovationsförmågan och på landets förmåga till strukturomvandling. Dessa faktorer är avgörande för tillväxten i en öppen och kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Våra analyser och utvärderingar är framåtblickande och systemutvecklande. De är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. Genom en bred dialog blir vårt arbete relevant och förankras hos de som berörs.

Tillväxtanalys arbetar på uppdrag av regeringen och sorterar under Näringsdepartementet. Även Utrikesdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet hör till våra primära målgrupper, liksom andra myndigheter som har uppdrag inom tillväxtpolitiken. I våra utvärderingar och analyser har vi en oberoende ställning.

Vi är cirka 40 medarbetare och finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm. Sonja Daltung är vår generaldirektör.