2017-10-05

Information om anställningsbeslut vid Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Henrik Hermansson som analytiker med inriktning policyanalyser av styrning av offentliga insatser.

Dnr 2017/126

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Henrik Hermansson som analytiker på 100 procent på avdelningen för Innovation och grön omställning från och med 2017-10-09 och tillsvidare dock längst till och med 2018-12-31.

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla och webb 2017-10-05.