2017-12-21

Information om anställningsbeslut vid Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Simon Falck som analytiker med inriktning näringslivets ramvillkor.

Dnr 2017/155

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Simon Falck som analytiker från och med 2018-01-15. Anställningen inleds med en provanställning till och med 2018-07-14.

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla och webb 2017-12-21.