2018-02-02

Information om anställningsbeslut vid Tillväxtanalys

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Sara Nordin som analytiker med kvalitativ inriktning.

Dnr 2017/193

Tillväxtanalys har beslutat att anställa Sara Nordin som analytiker från och med 2018-03-12 tills vidare dock längst till och med 2019-03-10.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Sonja Daltung efter föredragning av personalstrateg Lena Haglund. Avdelningschef Carly Smith Jönsson har deltagit i handläggningen. Samverkan med ATO har skett den 1 februari 2018.

Sonja Daltung
Generaldirektör

Anslaget på Tillväxtanalys anslagstavla och webb 2018-02-02.