Kontakt Tillväxtanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Huvudkontor

Post- och besöksadress

Studentplan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
831 40 Östersund

Telefon: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Stockholmskontoret

Fakturaadress

FE 128
838 80 Frösön
Information om Tillväxtanalys fakturahantering
Organisationsnummer: 202100-6164

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Bager-Sjögren, Lars
  • Analytiker
  • 010-447 44 72
  • lars.bager-sjogren@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik, utvärderingsmetod och statistik, näringslivets konkurrenskraft, entreprenörskapspolitik
  • Beckman, Ann
  • Administratör/GD-sekreterare
  • 010-447 44 11
  • ann.beckman@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Stockholm
  • Arbetsområden: GD sekreterare, lokalfrågor och post Stockholm, registratur, konferenssamordnare
  • Calidoni, Federica
  • Analytiker
  • 010 447 44 53
  • federica.calidoni@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärdering, regional tillväxt (indikatorer och mått), strukturfonder
  • Cedervärn, Jan
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 50
  • jan.cedervarn@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, regional tillväxtpolitik, förvaltningspolitik, samhällsorganisation
  • Cedervärn, Jan
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 50
  • jan.cedervarn@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, regional tillväxtpolitik, förvaltningspolitik, samhällsorganisation
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Deiaco, Enrico
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 70
  • enrico.deiaco@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, forsknings och innovationspolitik, globala värdekedjor och dessa effekter, internationalisering av forskning och innovation
  • Edfeldt Sjöling, Susanne
  • Analytiker
  • 010 447 44 02
  • susanne.edfeldt-sjoling@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxtpolitik, utvärdering, lokalt och regionalt tillväxtarbete, landsbygdsfrågor
  • Ek, Irene
  • Analytiker
  • 010-447 44 79
  • irene.ek@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik och utvärdering, forskningspolitik, tjänsteinnovation, IT-politik
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Falkenhall, Björn
  • Tjänsteförättande avdelningschef
  • 010-447 44 33
  • bjorn.falkenhall@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringspolitik, institutionella ramvillkor och regler, konkurrens, entreprenörskap
  • Fritzon, Lisa
  • Kommunikationsansvarig
  • 010-447 44 20
  • lisa.fritzon@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Intern och extern kommunikation, medieansvarig, språk och skrivande, annonsering
  • Haglund, Lena
  • Tjänsteförättande avdelningschef
  • 010-447 44 17
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning inom ekonomi, HR, kommunikation, IT och förvaltning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap, kompetensförsörjning
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, upphandling/avrop , IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hemlin, Angelica
  • Kommunikatör
  • 010 447 44 30
  • angelica.hemlin@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Publikationer och rapporter, bilder, språk och skrivande, grafisk design
  • Jeding, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 78
  • carl.jeding@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Digitalisering, Forsknings- och innovationspolitik, Handelsfrågor och handelsfrämjande, Immaterialrätt och standardisering
  • Jernström, Marcus
  • Analytiker
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt (indikatorer och mätmetoder), statistik (regional och/eller näringsgren), Raps (regionalt analys och prognossystem), utvärdering
  • Kolmodin, Anne
  • Analytiker
  • 010-447 44 52
  • anne.kolmodin@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Turism, destinationsutveckling, regional utveckling, tjänste- & kulturella och kreativa näringar, IT-småföretag
  • Kroksgård, Andreas
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 81
  • andreas.kroksgard@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik statsstöd, mikrodatabas MISS, näringslivets dynamik
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande
  • Lundgren, Susan
  • Administratör/Registrator
  • 010-447 44 12
  • susan.lundgren@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Diarium/arkiv, lokalfrågor och post Östersund
  • Modigh, Maria
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 21
  • maria.modigh@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Webb, publikationer och rapporter, intern och extern kommunikation, bilder
  • Persson, Tobias
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • tobias.persson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets gröna omställning, Forskning- och innovation på energi- och miljöområdet, Basindustrins gröna omställning ur ett näringslivsperspektiv, Biobaserad ekonomi
  • Román, Mikael
  • Teknisk vetenskaplig attaché/Kontorschef
  • +55 613 442 5211
  • mikael.roman@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Omvärldsbevakning Brasilien, energi- och miljöpolitik, forsknings- och innovationspolitik
  • Sjöö, Karolin
  • Analytiker
  • 010 447 44 40
  • karolin.sjoo@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringspolitik, innovationspolitik, miljöteknik, utvärdering
  • Smith-Jönsson, Carly
  • Analytiker
  • 010-447 44 34
  • carly.smith-jonsson@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Främjande av internationalisering, handelsfrämjande, miljöteknik, utvärdering
  • Sundell, Lars
  • Statistiker
  • 010-447 44 36
  • lars.sundell@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik nyföretagande, statistik nyföretagande, statistik konkurser, statistik offentliga ackord
  • Tannergård, Sophia
  • Utredningsassistent/projektkoordinator
  • 010 447 44 71
  • sophia.tannergard@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Högre utbildnings-, forsknings- och innovationspolitik, Handelsfrågor och handelsfrämjande, Digitalisering, Näringslivsutveckling
  • Tano, Sofia
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • sofia.tano@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknad, migration, regional analys, utvärdering
  • Tingvall, Patrik
  • Analytiker
  • 010 447 44 15
  • patrik.tingvall@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, kapitalförsörjning och företagstillväxt, selektiva företagsstöd, internationalisering
  • Tynelius, Ulf
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • ulf.tynelius@tillvaxtanalys.se
  • Tillgänglighet och regional tillväxt
  • Östersund
  • Arbetsområden: Flernivåstyrning, lokalt och regionalt tillväxtarbete, kommunala frågor, fysisk planering
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning
  • Widerstedt, Barbro
  • Analytiker
  • 010-447 44 37
  • barbro.widerstedt@tillvaxtanalys.se
  • Entreprenörskap och näringsliv
  • Östersund
  • Arbetsområden: Företags- och sysselsättningsdynamik, entreprenörskap, företagsfrämjande åtgärder, utvärdering
  • von Dalwigk, Ilka
  • Analytiker
  • 010 447 44 63
  • ilka.vondalwigk@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och globala mötesplatser
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets gröna omställning, Forskning- och innovation på energi- och miljöområdet, Basindustrins gröna omställning ur ett näringslivsperspektiv, Biobaserad ekonomi
  • Östh, Mikael
  • IT-tekniker
  • 010-447 44 19
  • mikael.osth@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsutveckling och stöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT system, telefoniansvarig, IT-drift / teknik, växelansvarig