Infrastruktur och investeringar

Avdelningen ansvarsområde är utvärderingar och analyser av statens insatser i infrastruktur av betydelse för Sveriges innovationsförmåga och statens roll i kapitalförsörjningen.

Avdelningen har också ett särskilt ansvar för att det regionala perspektivet beaktas.

En särskild prioriterad fråga i närtid är analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring små- och medelstora företag.

Avdelningen ansvarar också för riskkapitalstatistik.