Innovation och grön omställning

Avdelningens ansvarsområden är statens roll för att främja innovation och kommersialisering, både direkt och indirekt, till exempel genom förutsättningar för forskning och utveckling.

Avdelningen ska följa upp och analysera näringslivets miljöarbete och bevaka att vi verkar för att Riksdagens generationsmål nås.

Särskilt prioriterade frågor inom ansvarsområdet är Nyindustrialiseringsstrategin och samverkansprogrammen.