Internationalisering och strukturomvandling

Avdelningen ansvarsområde är utvärderingar och analyser av statens insatser för att främja näringslivets internationalisering, digitalisering och strukturomvandling.

Särskilt prioriterade frågor i närtid är analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete med Exportstrategin och näringslivets digitalisering.

Avdelningen ansvarar också för produktion av officiell statistik inom områdena nystartade företag, konkurser och offentliga ackord samt internationella företag. Vi publicerar den officiella statistiken och gör den tillgänglig.