Projekt och uppdrag

Här nedan redovisas de viktigaste analys- och utvärderingsprojekten som myndigheten bedriver och som kommer att leverera resultat under 2017.

RB=Regleringsbrevsuppdrag
R=Regeringsbeslut
RUD=Regeringsuppdrag i dialog