Internationalisering

Tillväxtanalys hjälper regeringen med kunskapsunderlag för att ge morgondagens entreprenörer bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik internationalisering.

Förutsättningarna för internationalisering har aldrig varit bättre. Ny teknik gör det snabbare, enklare och billigare för små företag att agera som stora. Allt fler företag ser nu bara en enda marknad, den globala.

Ändå är det för få svenska företag som utnyttjar möjligheterna. En avgörande utmaning för dagens tillväxt- och främjandepolitik är  att anpassa innehåll och arbetssätt till de nya villkoren.

Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten