Företagens kapitalförsörjning och selektiva finansiella stöd till företag

Tillväxtanalys hjälper regeringen med kunskapsunderlag och utvärderingar kopplade till statliga interventioner med syfte att stärka företagens konkurrenskraft.

Regeringen agerar på olika sätt för att öka konkurrenskraften i det svenska näringslivet. Det kan vara statliga interventioner för att underlätta företagens kapitalförsörjning eller stöd till företag som bedöms ha hög tillväxtpotential, företag inom vissa branscher eller företag verksamma i vissa regioner. Selektiva stöd kan även användas för att stimulera företags utveckling i en viss riktning, exempelvis att komma ut på en större marknad eller att stimulera en utveckling av fler och växande företag för grön struktur­omvandling. Tillväxtanalys bidrar i detta sammanhang genom att utvärdera genomförda insatser, inhämta internationella empiriska erfarenheter samt sammanställa kunskapsöversikter.

Ett urval av publicerat material


Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten