Sveriges innovationsklimat

Tillväxtanalys har under några år haft uppdrag att med hjälp av indikatorer beskriva och analysera Sveriges innovationsklimat. Rapporter har tagits fram som såväl syftar till beskrivning av resultat av innovationsklimatet som utvecklingen av faktorer som befrämjar innovationsklimatet.

Rapporter som är relaterade till ämnet