Främja kvinnors företagande

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera insatser inom ramen för Främja kvinnors företagande. Projektet har pågått sedan 2013 och ska avrapporteras den 31 oktober 2018.

Utvärderingen består av ett antal delstudier, som utvärderar olika insatser inom ramen för programmet, men även andra underlag av betydelse för den slutliga analysen.

Vetenskapliga publikationer

”A Warm Welcome? Access to advisory services for men and women”, en engelsk version av “Med varm eller kall hand? – Bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet” (PM 2015:18) publiceras I Economic Analysis and Policy, vol 58, sid 100-110. Artikeln finns att läsa https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.01.005länk till annan webbplats

Planerade rapporter

  1. Utvärdering av affärsutvecklingsprogrammen för företag som drivs av kvinnor, del 2 (2018)
  2. Slutrapport (2018)

Presentationer

Barbro Widerstedt och Jonas Månsson presenterade “A warm welcome? Access to advisory services for men and women” (engelsk version av ”Med varm eller kall hand?”, PM 2015:18) på konferensen “Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability” i Prag 25 maj 2017.

Karl Wennberg presenterade en engelsk version av Främja kvinnors företagande – utvärdering av insatser inom Entreprenörskap vid universitet och högskola (PM 2016:16) på ett seminarium vid Max Planck-institutet i München. (1 februari 2017)

Barbro Widerstedt presenterade projektet och de genomförda studierna Med varm eller kall hand?– Bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet (PM 2015:18), Ambassadörer för kvinnors företagande– en teoribaserad utvärdering (PM 2015:13), samt Att mäta kvinnors företagande PM 2015:16 för Riksdagens näringsutskott vid ett besök på myndigheten i december 2015.

Barbro Widerstedt presenterade Med varm eller kall hand? Bemötandet av män och kvinnor i det företagsfrämjande systemet (PM 2015:18) på Entreprenörskapsdagarna 20–21 oktober 2015.

Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten