Hållbar utveckling

Tillväxtanalys hjälper regeringen med kunskapsunderlag för en hållbar utveckling.

Vi arbetar brett med frågan: Hur kan man utforma en verksam och effektiv politik för att nå en hållbar utveckling?

Frågan inkluderar:

Här kan du följa Tillväxtanalys arbete på området och ta del av resultaten