Behandling av personuppgifter

Tillväxtanalys är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) (PuL).

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I PuL finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

Tillväxtanalys behandlar personuppgifter om du prenumererar på RSS-nyheter eller söker jobb hos Tillväxtanalys.

Du har enligt 26 § PuL rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ett besked om personuppgifter som rör dig har behandlats eller ej och i sådant fall upplysas om vilka uppgifter om dig som har behandlats hos Tillväxtanalys. Det gäller såväl uppgifter som samlats in via webbplatsen som uppgifter som samlats in på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Tillväxtanalys. Begäran måste enligt PuL göras på papper och kan därför inte skickas med e-post.

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.