Publicerad 06 februari 2017

Analys av Exportkreditnämndens vidgade mandat från 2007

En deskriptiv analys av Exportkreditnämndens utvidgade mandat sedan 2007, som innebär att stödja exportaffärer med ett svenskt intresse – det vill säga inte bara, som tidigare, stödja affärer med varor eller tjänster som producerats i Sverige.

Publicering i februari 2017 men projektet fortsätter då vi har tillgång till mikrodata från EKN och har etablerat samarbete med externa forskare.

Titel
Analys av Exportkreditnämndens vidgade mandat från 2007

Serienummer
R

Diarienummer
2016/106