Publicerad 06 februari 2017

Analys av inkommande direktinvesteringar till Sverige

En analys görs av inkommande direktinvesteringar till Sverige med avseende på exempelvis bransch, typ av verksamhet, hemland för investeraren samt produktivitet och syssel­sättning.

Bland annat Tillväxtanalys statistik avseende internationella företag utnyttjas i analysen. Publicering april 2017.

Titel
Analys av inkommande direktinvesteringar till Sverige

Serienummer
RUD

Diarienummer
2016/228