Publicerad 06 februari 2017

Analys och utvärdering av statens insatser för kapitalförsörjning

Under första kvartalet publiceras Tillväxtfakta på temat kapitalförsörjning och statens roll för att understödja små- och medelstora företags finansiering. Denna publikation har formen av en antologi där olika aspekter belyses i de ingående avsnitten.

I samband med publiceringen av Tillväxtfakta publiceras även fyra separata underlagsrapporter, varav flera är skrivna av externa forskare:

  • Betydelsen av internt uppbyggt kapital för företagens tillväxt och överlevnad
  • Riskkapital och företagstillväxt, Firms’ Responses to Private- and Government- Sponsored Venture Capital
  • Avenyer av nya drömmar: Statens roll i den framtida kapitalförsörjningen
  • Instrumentet statliga lånegarantier, Loan Guarantee Schemes as a Policy Instrument for Financing Entrepreneurial Businesses

Titel
Analys och utvärdering av statens insatser för kapitalförsörjning

Serienummer
Tillväxtfakta

Diarienummer
2016/084